Alaturati-va echipei noastre in Facebook

Please Wait 15 Seconds...!!!Renunta
Societatea DADY MIH CONSULTING SRL | consultant accesare fonduri europene, consultant fonduri europene nerambursabile, consultanta fonduri nerambursabil, servicii consultanta, firma consultanta, fonduri europene pentru tineri, accesare de fonduri europene, fonduri structurale europene, finantare nerambursabila, accesare de fonduri europene
Fonduri Europene
Proiecte realizate pe judete

Societatea DADY MIH CONSULTING SRL a depus un numar de peste 100 de proiecte in urmatoarele judete: Maramures, Bistrita-Nasaud, Cluj, Bihor, Neamt, Iasi, Bacau, Brasov, Arges, Bucuresti, Calarasi, Vaslui, Suceava, Valcea, Galati si Braila.

Fonduri Structurale
Fonduri Guvernamentale
NextPrev
02.06.2016 Primele patru programe guvernamentale Citeste mai departe

Primele patru programe de sprijin pentru intreprinderile mici si mijlocii finantate de la buget in 2016.

03.02.2015 Transparenta decizionala - Modificare HG 96/2011 (SRL-D) Citeste mai departe

Proiect modificare HG 96/2011-varianta 2015...

Nota de fundamentare...

20.01.2015 25.000 euro, subvenție pentru tinerii cu vârsta între 18 și 25 de ani pentru o firmă nou-creată Citeste mai departe

Stire...

Ghid Firme de exercitiu pentru elevi...

Ghid Romania Start-Up...

Ghid Schema de ajutor de minimis...

25.08.2014 Proiectele Schemei de ajutor de minimis LOCURI DE MUNCA SUBVENTIONATE Citeste mai departe

Comunicat AIPPIMM...

25.08.2014 Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 și Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, transmise Comisiei Europene Citeste mai departe

Comunicat MDRAP...

22.08.2014 Prezentarile sustinute la Intalnirea de lucru ADR Nord-Vest -AMPOR -Beneficiari Citeste mai departe

Format Power POINT...

Format PDF...

08.08.2014 AFIR, după prima sesiune din PNDR 2014-2020: fondurile pentru ferma de familie au rămas la buget. Zootehnia, restanțieră Citeste mai departe

Detalii...

07.07.2014 Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri si Turism implementeaza Schema de ajutor de minimis Locuri de munca subventionate prin intermediul proiectelor: Citeste mai departe

Comunicat...

07.07.2014 MFEur a trimis Comisiei Europene programele operationale pentru capital uman, competitivitate si asistenta tehnica Citeste mai departe

Comunicat...

06.07.2014 AM POSDRU a lansat, astazi, 3 apeluri de proiecte si un nou Ghid Conditii Generale! Citeste mai departe

Comunicat...

30.07.2014 FIŞE MĂSURI PNDR 2014-2020 - Versiunea 3 (26.06.2014) Citeste mai departe

Comunicat...

30.07.2014 POR 2014-2020: versiunea supusa consultarii in luna iulie Citeste mai departe

Comunicat...

20.07.2014 Cum vor arata Programul Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Programul Operaţional Competitivitate, Programul Operaţional Capacitate Administrativă si Programul Operaţional Infrastructură Mare in 2014-2020. Citeste mai departe

Comunicat...

01.07.2014 PNDR 2014 – 2020 a fost transmis oficial Comisiei Europene spre aprobare Citeste mai departe

Comunicat...

Documente programare...

Fisa masurii "Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor"...

24.06.2014 Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici a anuntat lansarea finantarilor pentru economie sociala – prin Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 pana finalul acestei luni Citeste mai departe

Detalii...

20.06.2014 Noi proiecte vor putea primi finantare prin POR, in urma deciziei Comitetului de Monitorizare din 19.06.2014 Citeste mai departe

Detalii...

13.06.2014 Programul Operațional Regional 2014-2020 Citeste mai departe

Programul Operațional Regional

In curand!

Obiectivele tematice (OT) ale programului

OT 3. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor
Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:
- acțiuni pentru consolidarea culturii antreprenoriale și pentru conștientizarea opțiunii și a sprijinului potențial pentru crearea de întreprinderi;
- acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de instrumente financiare;
- acțiuni pentru îmbunătățirea productivității IMM‐urilor și oferirea de oportunități de creștere, inclusiv consolidarea accesului la sprijin pentru planificarea afacerilor, consultanță tehnică, consultanță și sprijin pentru export;
- acțiuni pentru alăturarea în rețea a întreprinderilor în vederea consolidării schimburilor de cunoștințe și a consolidării participării acestora în cadrul lanțurilor de desfacere, inclusiv cele la scară internațională;
- acțiuni integrate – situri, competențe, sprijin pentru investiții – în vederea atragerii de investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României;
- acțiuni de raționalizare a procesului de reglementare și de reducere a poverii birocratice asupra întreprinderilor.
Alocare financiara 2014-2020: 744.680.851 euro

OT 4. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în toate sectoarele
Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:
- oferirea de consultanță și, acolo unde se justifică, asistență pentru investiții în furnizare ecologică și în măsuri de eficientizare energetică, precum și în trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon și rezistentă la schimbările climatice, cu accent deosebit asupra agriculturii;
- acțiuni de îmbunătățire a termoizolației fondului de clădiri rezidențiale și a clădirilor publice, prioritizate pe baza unei evaluări sistematice care ia în considerare eficiența costurilor ca urmare a reducerii emisiilor de gază cu efect de seră și beneficiile societății, printre care combaterea sărăciei energetice și crearea de locuri de muncă;
- acțiuni pentru reabilitarea și reînnoirea sistemului de transport în comun în cadrul planurilor de mobilitate urbană sustenabile, acolo unde acestea vor aduce o contribuție semnificativă la îmbunătățirea calității aerului și a eficienței energetice, în plus față de creșterea competitivității locale;
- acțiuni pentru înlocuirea/îmbunătățirea sistemelor de iluminat de pe domeniul public, mai ales în zonele urbane.
Alocare financiara 2014-2020: 3.277.851.064 euro

OT 6. Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor
Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:
- reabilitarea siturilor abandonate și poluate, inclusiv prin lucrări de decontaminare pentru reutilizarea lor economică;
- protejarea și valorificarea durabilă a siturilor naturale, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv valorificarea potențialului turistic local specific, reabilitarea zonelor istorice urbane, valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, măsuri de ecologizare urbană (inclusiv reabilitarea siturilor industriale poluate).
Alocare financiara 2014-2020: 517.893.617 euro

OT 7. Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore
Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:
- Dezvoltarea și modernizarea drumurilor județene și comunale în vederea creării de oportunități, conform priorităților stabilite în planurile de dezvoltare regională.
Alocare financiara 2014-2020: 3.619.021.277 euro

OT9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:
- Ingrijirea primara se va concentra pe dezvoltarea serviciilor comunitare adresate femeilor vulnerabile din comunități și copiilor lor, asigurarea serviciilor unui medic de familie 24 de ore din 24 precum și creșterea accesului la sistemul comunitar de servicii medicale/îngrijire prin vizite la domiciliu. Vor fi prioritare regiunile cu o rată ridicată a mortalității infantile (județele Mehedinți și Tulcea, de exemplu); prioritățile se vor stabili în funcție de: nivelul de sărăcie din regiune/județ/localitate; nivelul pre‐existent de acces la serviciile de îngrijire comunitară; nivelul de vulnerabilitate al populației (populație numeroasă aparținând minorităților etnice, rată crescută de dependență, etc.);
- Accesul la îngrijirea primară de permanență mai ales în zonele rurale îndepărtate (județele Suceava, Botoșani, Vaslui, etc.) presupune accesul la o infrastructură de tipul Centrelor de Îngrijire de Permanență prin care se poate asigura îngrijirea 24 de ore din 24 asigurată de către medicii de familie.
- Programele de pregătire continuă atât pentru asistenții medicali cât și pentru cei sociali sunt necesare pentru întărirea capacității sistemului de a răspunde eficient prioritățile cheie din sfera sănătății precum: sănătatea maternă și sănătatea copilului, asigurarea imunizării prin vaccinare, monitorizarea pacienților cronici vulnerabili, cum ar fi pacienții care suferă de boli mintale, pacienții cu dizabilități, nevoilor grupurilor vulnerabile cum ar fi romii, etc.;
- Pregătirea profesională a medicilor de familie din cadrul comunităților pentru a‐și însuși recomandările clinice legate de prevenția/monitorizarea bolilor cronice consumatoare de resurse, care generează costuri mari financiare și medicale (diabet, hipertensiune, bronhopneumonia cronică obstructivă)
- Dezvoltarea unor centre specializate de servicii in ambulatoriu: dezvoltarea infrastructurii necesare, modernizarea echipamentelor si pregatirea personalului; se vor utiliza următoarele criterii de selecție: accesul scăzut al populației la servicii specializate în ambulatoriu și de înaltă calitate; zone unde se găsesc spitale mici și ineficiente care necesită reorganizare/raționalizare; zone cu densitate demografică mare și niveluri ridicate de spitalizare inutilă.
- Dezvoltarea serviciilor de urgenta: modernizarea echipamentelor, a vehiculelor/infrastructurii si formarea personalului
- Dezvoltarea infrastructurii din spitalele de urgenta regionale si judetene: cu prioritate, spitalele din regiunile Nord-Est si Nord-Vest (ex. Spitalul din Iasi)
- Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domicliu/camine de batrani, ingrijire paliativa
Pentru a spori eficiența energetică, prin reabilitarea unităților de sănătate de la nivel local/județean, vor fi tratate cu prioritate spitalele/unitățile sanitare mono‐bloc și spitalele/ unitățile sanitare care nu au fost reabilitate de peste 20 de ani.
Alocare financiara 2014-2020: 531.914.894 euro

OT10. Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și pentru învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și de formare
Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:
- Sprijinirea infrastructurii școlare și dezvoltarea resurselor în EICP, în învățământul primar, secundar, terțiar și în VET, în scopul îmbunătățirii calității învățământului și formării precum și a372.340.426 euro relevanței acestuia pentru piața muncii.
Alocare financiara 2014-2020: 372.340.426 euro

Sursa
: Acordul de parteneriat 2014-2020 (versiunea a II-a)

Autoritatea de Management POR (AM POR)
Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice
Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, Sector 5
Tel:(+40 37) 211 14 09
E-mail: info@mdrap.ro
Website: www.mdrap.ro

Organisme intermediare POR
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)
Website: www.inforegionordest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est)
Website: www.adrse.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)
Website: www.adrmuntenia.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)
Website: www.adroltenia.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
Website: www.adrvest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)
Website: www.nord-vest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Website: www.adrcentru.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureţti Ilfov (ADR Bucuresti Ilfov)
Website: www.adrbi.ro

Măsuri de finanțare disponibile pentru perioada 2014-2020

Conform sintezei POR SEA publicata de MDRAP in data de 19 feb 2014, tipurile de proiecte ce vor putea fi finantate prin POR sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Obiective/Priorități Instrumente și măsuri

Tipuri de Proiecte
(tipuri de activități orientative)

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării

Promovarea investițiior de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere

 

 • crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic
 • achiziţionarea de bunuri, servicii şi dotari pentru entitatea de transfer tehnologic;
 • ctivităţile specifice entităţii de transfer tehnologic (studii de investiţii tehnologice; asistenţă la restructurarea/retehnologizarea şi dimensionarea agenţilor economici; transfer tehnologic si validare tehnologică; prognoza, evaluare tehnologică; audit tehnologic; analize statistice şi indicatori ai eficienţei inovării; crearea, dezvoltarea şi întreţinerea de bănci de date specializate etc.)

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

 • Achiziție de noi tehnologii pentru IMM-uri (inclusiv licențe, know how) și utilizarea lor (prin cursuri de specialitate);
 • Activități inovative (proces, produs, marketing, servicii):
 • Rearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 • Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM;
 • Dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini,

Sprijinirea capacității IMM-urilor de a se angaja în procesele de creștere pe piețele regionale, naționale și international, precum și în procesele de inovare

 • Implementarea/certificarea sistemelor de management a calității ISO, sistemelor de management al mediului, etc.
 • Certificare produse/servicii/procese
 • Promovarea produselor/serviciilor

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice, și în sectorul locuințelor

 • Reabilitarea termică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora;
 • Reabilitarea termică a locuințelor, inclusiv de consolidare a acestora;
 • Promovarea surselor regenerabile de energie: panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.
 • Sisteme inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
 • Investiții în iluminatul public, inclusiv ambiental;

Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea pistelor/traseelor pentru biciclisti
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea traseelor pietonale;
 • Modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric (tramvai/troleybus), incluzand calea de rulare (strazi urbane, inclusiv trotuare/refugii/statii) si infrastructura tehnica aferenta;
 • Achizitionarea de material rulant electric/ecologic pentru operatorii de transport public urban;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor aferente transportului public;
 • Dezvoltarea sistemelor moderne de management al traficului, de ticketing etc.
 • Plantarea cu arbori selectati a spatiilor publice si a trotuarelor de pe principalele artere de circulatie din orase

Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

 

 • Restaurarea, protecția și valorificarea prin turism a patrimoniului cultural;
 • Valorificarea economică a potențialului turistic balnear;
 • Valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local și crearea de locuri de muncă;
 • Crearea infrastructurii specifice de agrement turistic.

Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea siturilor poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului

 • Reabilitarea siturilor poluate și abandonate (decontaminarea curățarea suprafețelor, demolare clădiri, planare teren);
 • Imbunătățirea mediului urban (trotuare, scuaruri, piețe publice, etc)
 • Regenerarea zonelor istorice;

Promovarea sistemelor de transport durabile

Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN – T

 • Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T;
 • Construirea/amenajarea de piste pentru biciclete in intravilanul localitatilor traversate de drumul judetean.
 • Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv
 • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe;
 • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere şi pasarele; (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii la TEN T)
 • Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie;
 • Amenajări pentru protecţia mediului;

Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate,precum și trecerea de la servicile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

 • Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, centre de intervenție integrate):
 • Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii medicale
 • Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii sociale
 • Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii sociale construite/reabilitate/modernizate
 • Construirea/modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea de proximitate (căsuţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.)

Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Acțiuni integrate prin:

 • Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 • Investiţii în infrastructura de sănătate şi servicii sociale – construirea/reabilitarea centrelor care oferă servicii integrate medicale și sociale
 • Stimularea ocupării, prin intermediul activităţilor de economie socială
 • Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, consiliere

Investiţii în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe)
 • Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale preșcolare (gradinițe)
 • Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I- VIII)
 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii școlilor profesionale
 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale universitare
 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale (săli de curs, biblioteci, ateliere, etc. ) din centrele de reeducare și din penitenciare

Asistență Tehnică

Asistență tehnică

 • Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional
 • Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR
 • Realizarea cadastrului

In curand!

În acest moment nu există un calendar estimativ de lansare a sesiunilor de primire a proiectelor aferent anului 2014!


12.06.2014 Tinerii cu idei de afaceri isi pot deschide firme gratis Citeste mai departe

Ministerul Economiei a deschis finantarea pentru Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, dupa ce saptamâna trecuta a lansat editia 2013 a „Programului Mihail Kolgalniceanu”. Prin aceste programe, statul vrea sa-i incurajeze pe tineri sa isi inceapa propria afacere, intinzându-le o mâna de ajutor, sub forma unor credite bancare pe care le garanteaza. Pot accesa acest program tinerii cu vârste cuprinse intre 18 si 35 de ani, care nu au mai detinut calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European. Prin programul „Kogalniceanu”, tinerii intreprinzatori sunt incurajati sa isi deschida in mod gratuit o societate cu raspundere limitata – debutant. Daca au nevoie, pot accesa in baza unui plan de afaceri, o finantare de 10.000 de euro de la stat pentru dezvoltarea afacerii, iar pentru partea de contributie proprie pot obtine un credit cu garantie de la stat pentru 80 la suta din suma, insa nu mai mult de 80.000 de euro. O alta conditie pentru a accesa programul este ca firma nou-infiintata sa aiba minimum doi angajati. Pentru maximum patru, se poate face o scutire la plata CAS pentru angajator pentru trei ani de la zile de la infiintare. Ministerul Economiei a anuntat ca acest program va avea continuitate pâna in 2020, dorind sa incurajeze anual 550 de tineri care sa ia cei 10.000 de euro de la stat.11.06.2014 Sprijin financiar nerambursabil pentru infiintarea/creearea/dezvoltarea de activitati nonagricole in zone rurale Citeste mai departe

Detalii...

10.06.2014 Ce modificari aduce PNDR 2014-2020? Citeste mai departe

Detalii...

05.06.2014 Programul SRL-D, modificat: Toti debutantii in afaceri, indiferent de varsta, vor putea accesa credite nerambursabile de pana la 10.000 euro Citeste mai departe

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri ar putea fi modificat astfel incat nu doar tinerii cu varste de pana la 35 de ani sa beneficieze de finantare de la stat. Mai exact, senatorii au adoptat recent un proiect legislativ care stabileste ca toti cei care vor sa inceapa o afacere pot aplica pentru un credit nerambursabil de pana la 10.000 euro, indiferent de varsta.


Detalii...

30.04.2014 Prima sesiune de finantare din noul PNDR se deschide pe 20 mai 2014 Citeste mai departe

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), impreuna cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), va deschide incepand cu 20 mai 2014 prima sesiune de depunere a cererilor de finantare pentru Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole si sprijinirea fermelor de familie, cu finantare din PNDR 2014 -2020.


Categoriile de beneficiari eligibili, conform ultimei versiuni consultative a Ghidului Solicitantului aferent masurii 121, sunt:


-Persoana fizica;


-Persoana fizica autorizata;


-Intreprinderi individuale;


-Intreprinderi familiale;


-Societate pe actiuni - SA;


-Societate cu raspundere limitata - SRL;


-Societate agricola;


-Societate cooperativa agricola;


-Grup de producatori, doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri;


-Cooperativa agricola, doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.


In aceasta sesiune pot depune proiecte detinatorii de ferme de familie, persoane fizice sau juridice, a caror exploatatie are o dimensiune economica intre 2 - 50 UDE si care este inregistrata in Registrul unic de identificare/Registrul agricol.

Persoanele fizice vor fi acceptate ca potentiali beneficiari daca se angajeaza sa se autorizeze ca persoane fizice autorizate/intreprindere individuala in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea Cererii de Finantare.

Sectoarele prioritare in cadrul masurii 121, pentru sesiunea urmatoare, sunt:

1.Sectorul vegetal

-legume;

-pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii;


culturi de camp;


-pepiniere si plantatii de vita de vie pentru vin si struguri de masa.


2. Sectorul de crestere a animalelor

-bovine lapte;


-bovine carne;


-ovine si caprine ingrasare;


-porcine ingrasare;


-porcine reproductie;


-pasari oua;


-ovine si caprine reproductie;


-pasari carne.


Alocarea financiara: 50 milioane de euro


-Sectorul vegetal: 16.000.000 de euro


-Sectorul zootehnic: 24.000.000 de euro


-Pentru beneficiarii masurii 141 "Sprijinirea exploatatiilor agricole de semi-subzistenta" care au semnat decizia de finantare: 10.000.000 de euro.


In ce priveste cheltuielile eligibile pentru suma nerambursabila de 50.000 de euro, acestea sunt:


-Construirea si/sau modernizarea serelor;


-Instalatii de irigat de mici dimensiuni pentru sere si solarii;


-Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;


-Instalatii de muls cu 4 - 20 locuri;


-Tancuri pentru depozitarea si racirea laptelui;


-Masini agricole, utilaje, echipamente, etc. necesare modernizarii;


-Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei;


-Dozatoare pentru furaje concentrate;


-Instalatii de adapare si furajare.


Sprijinul nerambursabil poate fi de minimum 40% (50.000 de euro). De asemenea, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:


- 10% - pentru investitiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finantare;


- 10% - pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural si in arii naturale protejate incadrate in reteaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr. 1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii si iii);


- 10% - pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operatiuni: "imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat", "instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si comercializare". Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investitiilor in aceste doua tipuri de operatiuni.


In prezent este in faza de avizare proiectul Ordonantei de Urgenta privind unele masuri pentru dezvoltarea fermelor de familie.


Se vor aloca sumele pentru microcreditarea beneficiarilor:


-15.000 de euro/beneficiar pentru realizarea de obiective de investitii in domeniul agricol, neeligibile pentru finantarea din Programul National pentru Dezvoltare Rurala, sau obiective de investitii situate sub nivelul minim de finantare din PNDR;


-75.000 de euro/beneficiar pentru microcreditele necesare fermelor de familie, beneficiari ai masurilor de investitii din PNDR, pentru asigurarea contributiei proprii la finantarea proiectelor de investitii in domeniul agricol cu o valoare eligibila de pana la 125.000 de euro selectate pentru finantare prin PNDR;


-25.000 de euro/beneficiar pentru asigurarea resurselor financiare pentru infiintarea productiei agricole.


Ghidul solicitantului "Ferme de familie"


Ghidul solicitantului "Exploatatii agricole"09.09.2013 Interviu Maria Grapini: "Schema de ajutor de minimis se schimba fundamental" Citeste mai departe

Ministrul pentru IMM-uri, Maria Grapini, a prezentat, intr-un interviu acordat Business24, care sunt planurile autoritatilor pentru schema de ajutor de minimis. Se renunta la principiul "Primul venit, primul servit!" care a facut ca banii sa se termine in 5 minute. Proiectele se depun in 10 zile, iar dosarele se verifica in termen de 60 de zile. Managerii vor obtine un punctaj in functie de proiectul prezentat, iar banii se dau in functie de clasamentul generat de punctaje.

Ministru a adaugat ca schema de ajutor de minimis trece in coordonarea Oficiilor pentru IMM-uri, si nu la Agentiile de Dezvoltare (ADR) asa cum anuntase initial premierul Ponta.

"ARD-urile sunt deja foarte ocupate cu POR si POS CCE. Daca le mai dam si schema de minimis ii sufocam", a adaugat Maria Grapini.

Companiilor vor putea primi maxim 100.000 de euro, in loc de 200.000 de euro asa cum a fost pana in acest an, iar la noua schema pot participa si managerii care au depus dosare pe 28 august, insa ei vor putea primi cel mult 100.000 de euro.

Ce se intampla in continuare cu schema de ajutor de minimis?

Este solicitarea patronatelor ca ajutorul de minimis sa treaca in coordonarea Oficiilor pentru IMM-uri. Noi am derulat sapte proiecte fara nici o problema prin Oficiile pentru IMM-uri. La intalnirea de vineri cu ministrul Finantelor, domnul Chitoiu, toate patronatele de la Consiliul National al IMM-urilor (CNIPMMR) pana la Asociatia Oamenilor de afaceri (AOAR) au spus ca era corect de la inceput si solicita sa se deruleze prin noi aceasta schema, daca tot avem un ministru pentru IMM-uri.

Intelegerea a fost cu domnul Chitoiu ca lucram, si am transmis deja propunerea noastra cum sa se deruleze si speram ca ministerul de Finante va accepta.

Care ar fi, mai exact modicarile pe care le propuneti?

Problema este ca schema se schimba fundamental. Din punctul meu de vedere orice Guvern, atunci cand aloca niste bani tine cont de o strategie: in functie de ceea ce vrea sa se dezvolte in tara. Atunci, pentru ca tot vorbim de o reindustrializare si de nevoia de a consolida intreprinderile mici si mijlocii din sfera productiei, atunci am spus ca trebuie sa punem niste criterii. Sa nu mai fie valabil principiul "Primul venit, primul servit!" si nu mai exista nebunia aia ca toata lumea sa vrea sa se inscrie in primele 10 minute.

Lasam 10 zile ca toata lumea sa depuna in liniste dosarele pentru ca va castiga dosarul cu cel mai mare punctaj. Noi o sa prezentam inainte modul in care se acorda punctajul. Asa am facut si in cazul celorlalte proiecte ale noastre: Femeia antreprenor, start-up. Managerii si-au vazut punctajul inainte. Ba mai mult, stiind ca noi dam punctaj maxim pentru industria prelucratoare si mai putin pentru servicii, atunci ei pot decide sa opteze pentru un proiect in acest domeniu.

In cazul companiilor la egalitate de puncte, se iau in calcul alte criterii: cine angajeaza mai multe persoane, domeniul din care face parte compania.

Aceasta este propunerea noastra: se dau 60 de zile sa centralizam dosarele pentru ca ele nu se vor aduce la Bucuresti. Inscrierea este electronica, punctajul este electronic iar verificarea documentelor se face la Oficiul pentru IMM-uri.

Scade valoarea schemei de ajutor de minimis pentru IMM-uri?

La solicitarea mediului privat pentru a putea sa intre in aceasta alocare de 500 de milioane de lei pentru 2014-2015 cat mai multa lume, ne-am gandit sa dam 100.000 de euro. CNIPMMR a propus 80.000 de euro, pana la urma propunerea a ramas de 100.000 de euro.

Miercuri trebuie sa intram cu modificare de hotarare de Guvern si atunci si cei care au proiectele trebuie sa si le readapteze. Ei pot lasa acelasi proiect, insa finantarea pe care o va primi va fi de pana la 100.000 de euro.

Cand estimati ca se va relua schema?

Daca miercuri se modifica si se publica Hotararea de Guvern, trebuie sa alocam un timp pana redeschidem schema ca oamenii sa isi pregateasca proiectele. La incrierile precedente am aflat din piata ca unii isi luau numarul si proiectul urmau sa il scrie, adica nici nu aveau proiectul scris. Pe formula noastra nu se mai poate, pentru ca trebuie sa se calculeze punctajul in functie de proiect.

Noi avem Oficiile pentru IMM-uri, cu personalitate juridica, in subordinea ministerului pe care il conduc. Practic, oficiile sunt specializate, deruleaza de multi ani aceste proiecte. Anul aceasta s-au acomodat si cu inscrierea electronica si calculul punctajului. Eu spun ca nu are rost sa mai experimentam.

Initial premierul a spus ca vrea ca schema de minimis sa treaca in subordinea Agentiilor de Dezvoltare Regionala (ADR).

Noi am spus ca ADR-urile sunt foarte aglomerate pentru ca pe langa POR (Programul Operational Regional), ele vor avea in subordine si POS CCE (Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice). Am descentralizat ce era blocat sub suspiciunea de frauda la organismul central si a trecut la ADR-uri. Daca le mai dam si schema de minimis ii sufocam.05.09.2013 Anularea programului de MINIMIS Citeste mai departe

Având în vedere disfuncţionalităţile apărute în modul de derulare a procedurii de înregistrare on-line pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice, din data de 28.08.2013, a cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, care au condus la imposibilitatea accesului egal al tuturor întreprinderilor interesate la operaţiunea de înscriere şi, prin urmare, la eliminarea şanselor egale de a se încadra printre întreprinderile ale căror cereri de acord pentru finanţare ar fi fost selectate, în vederea analizei cererilor acestora, în prima sesiune de înscriere,în baza Ordinului viceprim-ministrului/ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget nr. 1485 din data de 04.09.2013,>

Ministerul Finanţelor Publice anunţă:

- anularea procedurii de înregistrare on-line a cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Listei cererilor de acord pentru finanţare înregistrate on-line, precum şi

- returnarea Cererilor de acord pentru finanţare însoţite de documentele justificative depuse/transmise la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, prin poştă cu confirmare de primire.


15.02.2013 ANUNT PROGRAME 2013 Citeste mai departe

Pentru anul 2013 sunt propuse a fi bugetate urmatoarele programe nationale:

- Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

- Programul Mihail Kogalniceanu pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

- Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

- Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

- Programul national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager

- Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare START

- Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri AIPPIMM va afisa pentru dezbatere publica proiectele procedurilor de implementare pe site-ul institutiei pe masura avizarii acestora.

Proiectul Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Descarca Proiect Procedura COMERT

Proiectul Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare START
Descarca Proiect Procedura START


04.02.2013 Avem placerea de a va informa despre oportunitatea de a participa in cadrul Programului Citeste mai departe

“Human Resources Training Programme - Japan Industry Insight” 2013, derulat prin intermediul EU - Japan Centre for Industrial Cooperation, care va ofera posibilitatea de a aplica pentru o bursa de 3000 $ si a aprofunda structura industriala japoneza, precum si practicile in afaceri.

Programul consta in organizarea de prelegeri, seminarii si vizite la companiile japoneze, avand drept scop sprijinirea participantilor in a dobandi toate informatiile necesare referitoare la mediul de afaceri japonez, printr-o intelegere aprofundata a limbii, economiei, istoriei si politicii acestei tari.

Urmatoarea sesiune de curs va avea loc la Tokio, Japonia, in perioada 13 mai-7 iunie 2013 (pe parcursul a 4 saptamani) cea de-a cincea saptamana (8-14 iunie 2013) fiind optionala.

Eu - Japan Center for Industrial Cooperation va acoperi costurile reprezentand taxele de scolarizare, deplasarile interne, traducere, etc. pentru primele patru saptamani de curs, iar participantii din partea IMM vor acoperi costurile cu transportul dus-intors in Japonia, cazarea si alte costuri care nu sunt acoperite direct de catre organizator.

Informatii detaliate privind desfasurarea cursului, conditiile de participare, intrebari frecvente, precum si formularul pentru aplicatie, pot fi gasite la adresa: http://www.eu-japan.eu/global/business-training/human-resources-training-programme.html

Termenul limita pentru transmiterea pe mail a aplicatiilor este 28.02.2013.

Pentru mai multe informatii puteti contacta pe:

Céline Godart

EU-Japan Centre for industrial cooperation

Rue Marie de Bourgogne 52

1000 Brussels - BELGIUM

Tel +32 2 282 37 16 / Fax +32 2 282 00 45

c.godart@eu-japan.eu

www.eu-japan.eu


17.01.2013 Tinerii se muta la tara cu bani europeni Citeste mai departe

Masura de investitii 112 Instalarea tinerilor fermieri a fost cea mai accesata masura din PNDR pana in acest moment, numarul cererilor depuse depasind 22.493.

Suma solicitata a fost de 629,9 milioane euro, ceea ce reprezinta 189% fata de totalul de 331,8 milioane de euro alocat pentru perioada 2007-2013.

Numai in sesiunea din luna iunie 2012 au fost solicitate fonduri europene nerambursabile de catre 7.973 de tineri fermieri. Valoarea eligibila a solicitarilor a fost de 272,3 milioane de euro, fata de 120,8 milioane de euro alocati pentru aceasta sesiune. Cele mai multe dintre proiectele tinerilor fermieri prevad investitii mixte (culturi vegetale si cresterea animalelor), fiind urmate de proiecte care vizeaza investitii in culturi de camp.

Activitati non-agricole de succes

O alta masura de investitii accesata a fost masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi, unde cele 9.499 de cereri de finantare conforme depuse, echivalentul a 1,3 miliarde de euro, reprezinta 252% fata de suma alocata.


17.01.2013 Prima Casa are fonduri suficiente pentru 2013 Citeste mai departe

Programul Prima Casa continua si in 2013 fara sincopele aduse in general de trecerea intr-un nou an bugetar. Inca de la finalul lui 2012, guvernul a alocat un plafon suplimentar de garantii de 200 milioane euro. In timp ce fondurile sunt suficiente, guvernul ar putea modifica radical structura programului.

Prima Casa a intrat in 2013 cu un plafon total al garantiilor ce pot fi acordate de stat de aproximativ 385 milioane euro, respectiv 200 milioane euro fonduri noi si 190 milioane euro plafon reportat din 2012.

Avand in vedere ca garantiile reprezinta doar jumatate din volumul creditelor acordate, bancile inscrise in program pot astfel acorda credite de pana la 780 milioane euro in 2013.

Fondurile sunt suficiente si ar putea sustine programul fara prea mari probleme in 2013. In plus, conform reprezentantilor Fondului de Garantare, plafoanele se redistribui in mod constant intre bancile inscrise, astfel incat niciuna sa nu ramana fara garantii alocate la un moment. Astfel, nu exista riscul ca cererile depuse sa nu poate fi acoperite prin garantii de stat.

Guvernul are intentia de a finanta doar locuintele noi

Cei care se bazeaza doar pe disponibilitatea sumelor si nu se grabesc cu depunerea dosarelor ar putea sa aiba o surpriza mai putin placuta. In programul de guvernare pe 2013-2016 se precizeaza ca executivul are in vedere schimbarea programului in varianta "Noua Casa", prin care vor putea fi achizitionate doar imobile nou construite.

Acest lucru ar avea un impact puternic asupra evolutiei programului, in conditiile in care, de la debutul din 2009 si pana in prezent doar 28% din imobilele achizitionate sunt construite in ultimii 4 ani.

Guvernul nu a dat mai multe detalii asupra schimbarii si nici nu a indicat o data estimativa cand se are in vedere adoptarea modificarii.

Solutii la problemele intampinate dupa obtinerea creditului

Odata cu majorarea plafonului de garantii pentru 2013, au fost adaugate o serie de prevederi legislative ce iau in calcul evitarea unor neplaceri cu care se pot confrunta clientii, dupa obtinerea creditului.

Astfel, daca se constata ca imobilul cumparat de la dezvoltator are vicii ascunse sau in cazul provocarii unor daune asupra locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natura a o face improprie utilizarii, beneficiarul va putea achizitiona o a doua locuinta in cadrul Programului, cu conditia stingerii creditului contractat initial.

De asemenea, Ministerul Finatelor Publice si banca finantatoare isi pot exprima acordul cu privire la lucrari de interventie sau de extindere asupra imobilului achizitionat, iar acestea trebuie inscrise in cartea funciara.

In cazul rambursarii anticipate a finantarii inainte de expirarea termenului de 5 ani, beneficiarii vor putea instraina locuinta fara probleme.


16.01.2013 Opinii despre impozitul forfetar Citeste mai departe

Impozitul forfetar ar determina unitatile din turism care lucreaza la negru sa intre in sistemul de fiscalizare, noua masura fiind mai eficienta daca ar fi corelata cu o simplificare a impozitarii, considera presedintele Federatiei Patronatelor din Turism si Servicii (FPTS), Dan Matei Agathon, potrivit unui comunicat transmis duminica de federatie, transmite Agerpres (13 ianuarie).

"Impozitul forfetar ar pune pe picior de egalitate toate unitatile din turism, obligandu-le pe cele care lucreaza la negru sa intre in sistemul de fiscalizare. Nu este normal ca numai unii din investitorii din turism sa plateasca taxe, dar sa concureze cu cei care nu dau niciun leu la buget. Dar, daca se aplica impozitul forfetar, dupa ce firmele si-au achitat contributia, Fiscul sa nu mai vina in controale abuzive toata ziua, ci sa-i lase pe oamenii de afaceri sa-si faca treaba in loc sa stea dupa unii si dupa altii cu peschesuri", afirma Dan Matei Agathon.

Presedintele FPTS a adaugat ca o taxa noua ar trebui corelata cu o masura de incurajare a mediului de afaceri prin simplificarea impozitarii si concentrarea taxelor.

"Daca statul introduce o noua taxa, aceasta ar trebui corelata si cu o masura de incurajare a mediului de afaceri prin simplificarea impozitarii si concentrarea sutelor de taxe in doar cateva clare si precise, usor de platit si care sa nu dea nastere la abuzuri. Altfel, sistemul in care autoritatile mai nascocesc inca o taxa ii descurajeaza agentii economici sa plateasca datoriile catre buget. Scopul filosofiei fiscale nu este de a fi punitiv sau restrictiv, ci de a convinge cat mai multa lume sa lucreze corect. Acest lucru poate fi realizat daca riscurile eludarii fiscalitatii sunt mai mari decat efortul de achitare a taxelor, lucru pe care statul il poate indeplini prin simplificarea sistemului de taxe si impozite", a precizat acesta.

Federatia Patronatelor din Turism si Servicii incurajeaza asadar introducerea impozitului forfetar, dupa consultarea prealabila a mediului privat astfel incat sa se asigure aplicarea corecta a legii, potrivit sursei citate


16.01.2013 Ce va fi impozitul forfetar, pe cine afecteaza Citeste mai departe

Pensiunile, hotelurile, barurile, restaurantele, saloanele de infrumusetare, spalatoriile auto, atelierele de croitorie si de incaltaminte vor fi printre serviciile care vor intra sub incidenta impozitului forfetar, daca acesta va fi aplicat, a anuntat cabinetul ministrului delegat pentru IMM-uri, Turism si Mediu de Afaceri, Maria Grapini.

Cabinetul a tinut sa sublinieze ca "in acest moment, impozitul forfetar pentru care se face analiza si studiu de impact nu este impozitul minim aplicat de Guvernul Boc".

Aplicarea impozitului forfetar la aceste servicii se justifica in contextul in care cheltuiala administrativa pentru plata impozitului pe profit este mare si pentru intreprinzator, si pentru stat, pentru ca Fiscul trebuie sa verifice si sa controleze fiecare locatie.

In acelasi timp, ministrul delegat precizeaza ca sumele de plata nu vor fi egale pentru toate serviciile si se va tine cont de indicatori relevanti precum capacitate localului, calitatea amplasamentului si tarifele medii.

Motivele introducerii impozitului forfetar - simplificarea administrativa la intreprinzator si la institutiile de control ale statului. - posibilitatea evidentierii veniturilor in mod corect si realizarea de profit in vederea repartizarii pentru dezvoltare sau dividende, de catre intreprinzatori (acestia vor plati suma fixata, indiferent de cat profit vor face). - reducerea coruptiei la exercitarea controalelor la activitatile de servicii. - etica si echitate pentru mediul de afaceri (toti cei care produc venituri trebuie sa plateasca un impozit).

Cabinetul ministrului delegat pentru IMM-uri, Turism si Mediu de Afaceri anunta ca studiul de impact se va face dupa ce va avea loc discutia cu toate asociatiile profesionale si patronale si va fi luata o decizie cu privire la categoriile de servicii la care se va aplica impozitul, cuantumul acestuia si criteriile de stabilire a cuantumului.

De asemenea, reprezentantii ministerului sustin ca activitatea de control este simplificata deoarece exista evidenta societatilor din fiecare categorie de servicii si grila stabilita de plata a impozitului.

"Aceasta masura va creste, de asemenea, conformarea voluntara, intreprinzatorul platind cota stabilita, iar pentru cine nu plateste, Fiscul poate stabili, fara control, penalitati de intarziere, nefiind necesar un control contabil", potrivit comunicatului.


15.01.2013 Rata inflatiei in 2012 Citeste mai departe

Rata anuala a inflatiei in 2012 a fost de 4,95%, sub tinta Bancii Nationale a Romaniei (BNR) stabilita pentru anul trecut la 5,1%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), transmite Agerpres (11 ianuarie).

In luna noiembrie, rata anuala a inflatiei a fost de 4,56%.

In decembrie 2012, preturile au crescut cu 0,6% fata de noiembrie, pe fondul scumpirii alimentelor cu 0,66 procente, a marfurilor nealimentare cu 0,89%, in timp ce serviciile s-au ieftinit cu 0,19%.

Rata medie lunara a inflatiei in anul 2012 a fost de 0,4%, fata de nivelul de 0,3% consemnat in 2011.

Cresterea medie a preturilor pe total in ultimele 12 luni (ianuarie 2012 - decembrie 2012) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2011 - decembrie 2011) determinata pe baza IPC este de 3,3%, iar cea determinata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este de 3,4%.

In ultimele 12 luni, cel mult au crescut preturile produselor alimentare, cu 6,21%, in timp ce preturile nealimentare au urcat cu 4,48%, iar cele ale serviciilor cu 3,61%.

In 2012, preturile au crescut cu 3,33% comparativ cu anul 2011. Alimentele s-au scumpit cu 1,89%, produse nealimentare cu 3,77%, iar serviciile cu 5,07%.

Proiectia Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru rata anuala a inflatiei este de 5,1% la sfarsitul anului 2012 si de 3,5% la finele lui 2013.


15.01.2013 Exclusiv - Cate firme au inregistrat romanii in 2012: ce inseamna "scaderea pe toate liniile" Citeste mai departe

Numarul de firme inmatriculate in 2012 a scazut fata de anul precedent cu 5%, pana la 125.668 de firme. Cele mai multe inregistrari au fost SRL-uri (~61.000), urmate de persoane fizice autorizate (~43.600). Afla cele mai cautate domenii de activitate din 2012.

Nu este o scadere dramatica, ci un ciclu normal, considera Peter Barta, CEO la Fundatia Post Privatizare. "Este bine sa mai si dispara din firme, si probabil ca unele dintre ele s-au transformat in PFA-uri - dovada si cresterea, oricat de mica, a noilor PFA inregistrate".

In 2013 trendul acesta ar putea continua, daca nu se iau masuri de sustinere a antreprenoriatului.

"Problema principala este lipsa unei politici de finantare seed capital. Lipseste o structura coerenta, lipseste sprijinul din partea statului. Este interesant ce se intampla in Portugalia, unde statul ofera programe de reduceri fiscale pentru start-up-uri si unde se observa un fenomen bun - indiferent cat supravietuieste firma sustinuta de stat, unul doi sau trei ani, statul tot castiga", mai spune Peter Barta, contactat de Wall-Street.ro.

De cealalta parte, economistul Cristian Paun nu priveste aceasta scadere cu ochi buni absolut deloc, punand-o pe seama unor politici monetare deficitare, o criza ce se prelungeste si, totodata, isi exprima neincrederea privind intentia guvernului actual de a creste PIB cu circa 8 mld. euro in acest an.

"Aceasta cifra este una foarte importanta si arata ca de fapt criza in economia reala se prelungeste. Este consecinta masurilor luate permanent impotriva sistemului privat (cresteri de taxe - TVA, experimentarea unor taxe - impozitul forfetar) dar si conservarii cu incapatanare a unei fiscalitati complicate, birocratice si generatoare de evaziune si coruptie. Cifra aceasta ridica serioase semne de intrebare cu privire la intentia guvernarii actuale de a creste PIB-ul cu aproape 8 miliarde de euro in acest an (fata de anul trecut) fara a modifica mare lucru la sistemul fiscal, ba mai mult, introducand chiar taxe noi (impozitul forfetar pe servicii), mai mari (taxele fiscale, accizele) sau mai progresive. Este foarte clar pentru mine ca aceasta crestere economica nu va veni nici anul acesta, ca speranta intr-o schimbare de paradigma din partea noii guvernarii este una desarta", considera, dur, economistul Cristi Paun.

El continua spunand ca "acest guvern este chiar mai conservator cu taxele si cu aplicarea de reforme structurale decat cele anterioare. Va amana cu si mai mare incrancenare si argumentatie <> privatizarea activelor statului, privatizarea serviciilor publice (sanatate, educatie) ca masura fundamentala de reducere a cheltuielilor si a controlului politic asupra resurselor. Scaderea afacerilor din Romania este expresia mediului de afaceri tot mai ostil si agresiv la adresa oricui se incapataneaza sa mai produca ceva si sa extraga prosperitate dintr-un astfel de demers.Dependenta de stat si de alocarea arbitrara a resurselor de catre acesta este tot mai mare si este potentata de fondurile europene si de sistemul nesanatos cu care integrarea europeana a venit la pachet. Antreprenorii isi inchid afacerile sau nu se mai inghesuie sa isi deschida altele noi si ca un efect al "modelelor" de crestere bazate in principal pe stimularea consumului si a creditului si nu pe stimularea productiei (prin relaxare fiscala si liberalizare) si a economisirilor (prin temperarea manipularii dobanzilor in piata)", incheie el.


14.01.2013 Romania a atras in 2012 fonduri europene structurale si de coeziune Citeste mai departe
de 8,1 miliarde lei, mai mult cu doua miliarde lei (circa 700 milioane euro) fata de anul 2011 - 6,1 miliarde lei, potrivit datelor prezentate duminica, la Realitatea TV, de ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea.

Pe de alta parte, platile in avans si co-finantarile acordate de stat pe proiecte europene au insumat anul trecut 17 miliarde lei, cu patru miliarde lei mai mult decat in 2011.

"Am co-finantat cu un miliard de euro mai mult pentru a atrage mai multe fonduri europene si am atras cu 700 de milioane de euro mai multi bani europeni", a spus Voinea.

In bugetul pe 2013, fondurile europene care vor fi atrase sunt estimate la 11,2 miliarde lei, iar co-finantarile si platile in avans pe proiecte europene sunt estimate la 21 miliarde lei, a precizat ministrul delegat pentru buget. u

Aproape 140.000 de cereri de finantare depuse la APDRP, in valoare de peste 17 miliarde de euro

Numarul cererilor de finantare conforme depuse la Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) pana in prezent a ajuns la aproape 140.000, insumand solicitari de peste 17 miliarde euro, fonduri...

Sursa: AGERPRES

11.01.2013 Cum si-a inceput Grapini mandatul: primele griji ca ministru Citeste mai departe
1. Cresterea pragului de creditare in programul Kogalniceanu

Grapini a declarat ca programul Kogalniceanu va continua, la fel ca si programul Start si cel dedicat tinerilor intreprinzatori.

In cadrul programului Kogalniceanu ministrul spune ca Ministrul Grapini pragul de creditare a fost crescut de la 120.000 lei, la 400.000 lei.

2. Deblocarea platilor din POSCCE

Prima grija a fost deblocarea fondurilor pentru IMM-uri, plati in valoare totala de peste 500 mil. lei pentru programe din POSCCE , care au si intrazieri de peste un an, urmand sa fie efectuate de la sfarsitul acestei luni.

Grapini a mentionat ca in urma discutiilor cu ministrul Finantelor si cel al Fondurilor Europene s-a hotarat ca platile sa se faca conform cu modelul polonez de la bugetul de stat, prin CEC Bank, banca in proprietatea statului roman.

3. Instituirea unor birouri regionale de reprezentare turistica

Instituirea unor birouri de reprezentare turistica la nivel national, ca sa nu aiba doar o functie de control, este o alta actiune declasata deja de Maria Grapini. Ministrul delegat doreste sa sa fie deschise intre 8 si 10 astfel de birouri in cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Aceste birouri nu vor fi orientate doar pe control, ci si pe indentificarea unor obiective turistice care sa fie prezentate la nivel national si international.

4. Reorganizarea Fondului de Garantare

Fondurile de Garantare si Contragarantare vor fi reorganizare, iar la fondul de garantare se doreste introducerea unui sistem de conducere dualist. De asemenea, activitatea fondului va fi descentralizata in 8 organizatii de implementare impartite pe regiuni.

5. Studiul de impact pentru impozitul forfetar

Ministrul Grapini a mentionat ca au inceput deja demersurile pentru studiul de impact al impozitului forfetar. Maria Grapini declara ca nu este adepta aplicarii de azi pe maine si nici a aplicarii retroactive, asa ca o data finalizat studiul de impact pentru forfetar va dura o perioada pana la aplicare. "Daca vom finaliza studiul de impact in primul trimestru, impozitul forfetar se va aplica din semestrul al doilea al anului, daca nu il terminam, atunci nu se va aplica in 2013", a spus Grapini, care a adaugat "nu o sa fiu de acord sa se aplice retroactiv, ci de la data la care intra in vigoare".

6. Legea Turismului

In urma discutiilor cu asociatiile si patronatele din turism s-a hotarat sa se mentina proiectului unei legi a turismului, care insa fie propus de jucatorii din domeniu.

Proiectul Legii turismului va fi discutat in Parlament in acest an, dupa ce patronatele se pun de acord cu privire la forma.

In domeniu nu va fi aplicata insa o reducere a TVA-ului in acest an.

7. Infiintarea Autoritatii Nationale de Turism

Grapini, care spune ca vrea sa fie o mama bune pentru toate domeniile pe care le coordoneaza, nu doar pentruturism spune ca dupa aprobarea ordonantei de reorganizare a ministerului saptamana viitoare, va fi infiintata Autoritatea Nationala de Turism, organizatie care se va ocupa de implementarea politicilor si strategiilor, cu buget coordonat de ministrul delegat.

Miercuri va fi aprobata ordonanta de reorganizare a ministerului, care va functiona dupa aceasta data sub denumirea de Ministerul Economiei, cu atributii egale pentru cele trei portofolii - Energie, Economie, respectiv IMM, Turism si Mediul de Afaceri. Dupa reorganizare Agentia pentru Implementarea Proiectelor pentru IMM-uri va fi desfiintata.

Sursa: Wall Street

10.11.2011 TVA ELIGIBIL PENTRU PROIECTELE FINANTARE DIN FONDURI STRUCTURALE